Kwaliteit

 

Het Moeder- en Kindcentrum  is een nieuwe vorm van geboortezorg en kindergeneeskunde in Nederland waarbij verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen integraal samenwerken. De uitgangspunten van het Moeder- en Kindcentrum zijn mede gebaseerd op de adviezen uit het rapport 'Een goed begin - veilige zorg rondom zwangerschap en geboorte' van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte. Dit rapport richt zich op kwaliteitsverbetering binnen de verloskundige zorgverlening. Binnen het Moeder- en Kindcentrum is de geboortezorg uitgebreid met Kindergeneeskunde om met alle betrokken disciplines (fysiek) korte lijnen te hebben en te kunnen anticiperen op de adviezen uit het rapport. Hiermee bewerkstelligt  het Moeder- en Kindcentrum binnen de geboortezorg en kindergeneeskunde het maximale aan kwaliteit van zorg.

Waarborging kwaliteit

Voor alle professionals die binnen het Moeder- en Kindcentrum werken, geldt dat zij behoren te voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Dat gebeurt door de nodige opleiding en nascholing. Alle verloskundigen van het Moeder- en Kindcentrum zijn bijvoorbeeld aangesloten bij het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Om het kwaliteitskeurmerk van dit register te mogen gebruiken, moeten zij gedurende een periode van vijf jaar voldoen aan een minimaal aantal punten verdeeld over meerdere onderdelen van scholing en training. Zo gelden voor alle zorgmedewerkers van het Moeder- en Kindcentrum dat zij regelmatig moeten deelnemen aan allerlei vormen van scholing om daarmee de kwaliteit van de verleende zorg hoog te houden. Binnen de groep van verloskundigen, verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen heeft ieder zijn eigen specialisatie. Daardoor ontstaat er een breed draagvlak van kennis en ervaring.

Gegevensuitwisseling

Soms kan het noodzakelijk zijn dat het Moeder- en Kindcentrum gegevens uitwisselt met andere disciplines om je zwangerschap, bevalling en kraambed zo goed mogelijk te laten verlopen. Denk aan je huisarts of het consultatiebureau. Tijdens het intakegesprek vragen we je om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Je tekent hier niet alleen voor toestemming voor gegevensuitwisseling met je eigen artsen, maar ook voor het registreren van gegevens bij landelijke systemen. Lees hier welke landelijke registratiesystemen dat zijn.

Zorg verbeteren 

Het Moeder- en Kindcentrum is een nieuwe vorm van geboortezorg en kindergeneeskunde  in Nederland. Een nieuwe manier van werken betekent ook dat we de komende tijd op basis van de ervaringen het concept nog gaan bijsturen. Heb je suggesties, complimenten of verbeterpunten? Laat het ons via onderstaand formulier weten, dan kunnen wij hiermee onze zorg verder optimaliseren. Als je een klacht hebt, klik hier


Aanhef

Website

Op de website van het Moeder- en Kindcentrum staat een veel informatie. We hopen dat deze website aansluit bij je behoeften. Heb je ergens op -of aanmerkingen over of mis je iets, mail dan naar onze Webmaster.

Tevredenheidsenquête

De tevredenheid van onze cliënten en patiënten is voor ons van groot belang. Mede met behulp van een enquête toetsen we continu of er aan je verwachtingen wordt voldaan. Daarom zijn de opmerkingen en aandachtspunten die uit de enquête naar voren komen voor ons heel waardevol. We stellen het dan ook erg op prijs wanneer je deze enquête wilt invullen. Aan uitbreiding van de enquête voor de afdelingen binnen de Kindergeneeskunde wordt hard gewerkt. Naar verwachting is dit medio 2018 gereed.

Het is voor ons een uitdaging om onze zorgverlening  vanuit het Moeder- en Kindcentrum zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jullie behoefte. Dat geldt voor zowel de zwangere vrouwen die bij het Moeder- en Kindcentrum onder zorg zijn, voor de moeders die recent binnen het Moeder- en Kindcentrum bevallen zijn of voor het zieke kind en de ouders . We stellen het dan ook erg op prijs wanneer je op- of aanmerkingen over de zorgverlening binnen het Moeder- en Kindcentrum met ons deelt. Dat kan te allen tijde via bovenstaande opmerkingenbalk. Voel je ook vrij om op- of aanmerkingen met ons te bespreken.